OBAVIJEST o realizaciji Programa obaveznog odgoja i obrazovanja za djecu predskolskog uzrasta u godini pred polazak u osnovnu skolu

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica jedan je od realizatora programa Obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu.

Prijava i upis djece, za čiju je realizaciju zadužena Ustanova, a po rasporedu dostavljenom iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona , vršit će se u Upravi Ustanove, adresa: Kulina bana br.5, dok će se roditelji djece prigradskih i seoskih škola obratiti pripadajućim osnovnim školama gdje će dobiti sve potrebne informacije.

Kontakt telefoni: 032 443-861 , 032 443-860

Email: jupoo_zenica@yahoo.com

• Djeca koja će biti obuhvaćena programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2013/2014. godini su djeca koja će do 1. marta 2014. godine imati navršenih 5 godina i 6 mjeseci života.

• Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu finansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u trajanju od 150 sati (10 radnih sedmica / 3 sata dnevno).

• Program realiziraju javne i privatne predškolske ustanove koje su verifikovane, tj. upisane u Registar predškolskih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, kao i škole u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove u državnoj ili privatnoj svojini.

• Program se počinje realizirati od mjeseca marta tekuće školske godine, prema planu koji su sačinile predškolske ustanove i osnovne škole. Plan je urađen prema školskim područjima i isti je usklađen sa blizinom objekata škola i predškolskih ustanova.

• Roditelji/staratelji djece koja će pohađati program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, dužni su prilikom prijave djeteta za pohađanje programa donijeti i sljedeće dokumente:

– Izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija)

– Ljekarsko uvjerenje za boravak djeteta u predškolskoj ustanovi/školi

– Ličnu kartu roditelja/staratelja na uvid

(Dokumente nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je besplatno.)

• Prijava djece se vrši u periodu od 10. 02. 2014. godine do 21. 02. 2014. godine.

Detaljnije informacije potražite na fb stranici Ustanove.

Zenicu_5_-page-001 Zenicu_5_-page-002 Zenicu_5_-page-003 Zenicu_5_-page-004 Zenicu_5_-page-005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *