Vrtic “Sead Skrgo’’

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

 Vrtić ‘’Sead Škrgo’’ 

03.1-Sead Skrgo

Adresa: Ćire Truhelke 10c

Tel: 032 423 005 

03.3-S SKRGO

Koordinator:

Amela Fetić

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U saradnji sa pedagoško-stručnim timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

Kapacitet vrtića ‘’Sead Škrgo’’ su 2 odgojne grupe:

- mješovita jaslička grupa
- mješovita vrtićka grupa