Vrtic “Sead Skrgo’’

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

 Vrtić ‘’Sead Škrgo’’ 

03.1-Sead Skrgo

Adresa: Ćire Truhelke 10c

Tel: 032 423 005 

03.3-S SKRGO

Koordinator:

Amela Fetić

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U suradnji sa pedagoško-stručnim  timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

 

Zamjenik koordinatora:

Majda Hadžić

 

Kapacitet vrtića ‘’Sead Škrgo’’ je 2 odgojne grupe.

 

Trenutno je oformljena 1 odgojna grupa:

- mješovita vrtićka grupa

 

Programe predškolskog odgoja i obrazovanja realiziraju 2 odgajatelja.

 

Ostalo osoblje u vrtiću: 1/2 spremačica 1/2 kuharica.

 

Ukupan broj zaposlenika: 2+0,5+0,5=3