VRTIĆ "SEAD ŠKRGO"

Amela Fetić

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U saradnji sa pedagoško-stručnim timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

Kapacitet vrtića ‘’Sead Škrgo’’ je 1 odgojna grupa:

– mješovita jasličko-vrtićka (uzrast od 1 godine do polaska u školu)

 

Gdje se nalazimo?

Adresa: Ćire Truhelke 10c
Tel: 032 423 005