Vrtic “Pinokio”

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

 Vrtić ‘’Pinokio’’

02.1-Pinokio

Adresa: Ezhera Eze Arnautovića br. 5

Tel: 032 201 040

02.2 Pinokio

Koordinator:

Erna Čunjalo-Oruč

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad.

U suradnji sa pedagoško-stručnim  timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

 

Zamjenik koordinatora:

Esada Obralić

 

Kapacitet vrtića ‘’Pinokio’’ je 7 odgojnih grupa, koliko je i oformljeno:

- mlađa jaslička grupa
- starija jaslička grupa
- mlađa vrtićka grupa 1
- mlađa vrtićka grupa 2
- srednja vrtićka grupa
- starija vrtićka grupa
- boravak i rad sa školskom djecom

 

Programe predškolskog odgoja i obrazovanja  realizira 9 odgajatelja, a njegu i brigu o zaštiti i unapređenju zdravlja djece uzrasta od šest mjeseci do navršene tri godine realizira 6 medicinskih sestara.

 

Ostalo osoblje u vrtiću: 2 kuharice i 2 spremačice.

 

Ukupan broj zaposlenika 9+6+2+2=19.