Vrtic “Pinokio”

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

96535620_235172881257041_7339389223784415232_n_Fotor

Adresa: Ezhera Eze Arnautovića br. 5

Tel: 032 201 040

02.2 Pinokio

Koordinator:

Erna Čunjalo-Oruč

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U saradnji sa pedagoško-stručnim timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

Kapacitet vrtića ‘’Pinokio’’ je 7 odgojnih grupa:

- mlađa jaslička grupa
- starija jaslička grupa
- mlađa vrtićka grupa 1
- mlađa vrtićka grupa 2
- srednja vrtićka grupa
- starija vrtićka grupa
- produženi boravak i rad sa školskom djecom