VRTIĆ "DUNJA"

Dalida Hajder

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U saradnji sa pedagoško-stručnim timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

Kapacitet vrtića ‘’Dunja’’ je 6 odgojnih grupa:

– mlađa jaslička grupa
– starija jaslička grupa
– mlađa vrtićka grupa
– srednja vrtićka grupa
– starija vrtićka grupa
– produženi boravak i rad sa školskom djecom

Gdje se nalazimo?

Adresa: Školska br. 13
Tel: 032 240 734