Vrtic “Dunja’’

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

Vrtić ‘’Dunja’’ 

New_Microsoft_Word_Document(1)

Adresa: Školska br. 13

Tel: 032 240 734 

06.3-DUNJA

Koordinator:

 Dalida Hajder

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U saradnji sa pedagoško-stručnim timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

Kapacitet vrtića ‘’Dunja’’ je 6 odgojnih grupa:

- mlađa jaslička grupa
- starija jaslička grupa
- mlađa vrtićka grupa
- srednja vrtićka grupa
- starija vrtićka grupa
- produženi boravak i rad sa školskom djecom