Vrtic ‘’Pcelica’’

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

Vrtić ‘’Pčelica’’

05.1-Pcelica

Adresa: Mejdandžik br. 4

Tel: 032 443 900

05.2-PCELICA 

Koordinator:

Aida Fejza

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U suradnji sa pedagoško-stručnim  timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

 

Zamjenik koordinatora:

Zijada Hadžimejlić

 

Kapacitet vrtića ‘’Pčelica’’ je 3 odgojne grupe, koliko je i oformljeno:
- mješovita jaslička grupa
- mlađa vrtićka grupa
- mješovita vrtićka grupa

 

Programe predškolskog odgoja i obrazovanja realiziraju 3 odgajatelja, a njegu i brigu o zaštiti i unapređenju zdravlja djece uzrasta od šest mjeseci do navršene tri godine realiziraju 3 medicinske sestre.

 

Ostalo osoblje u vrtiću: 1 kuharica i 1 spremačica.

 

Ukupan broj zaposlenika: 3+3+1+1=8