VRTIĆ "PČELICA"

Amra Huseinspahić

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U suradnji sa pedagoško-stručnim  timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

Kapacitet vrtića ‘’Pčelica’’ su 4 odgojne grupe:
– mješovita jaslička grupa (uzrast od 6 mjeseci do 3 godine)
– mlađa mješovita vrtićka grupa (uzrast od 2-4 godine)
– starija mješovita vrtićka grupa (uzrast od 4 godine do polaska u školu)
– produženi boravak za djecu predškolskog uzrasta (od septembra 2021. godine)

Gdje se nalazimo?

Adresa: Mejdandžik br. 4
Tel: 032 443 900