Vrtic ‘’Radost’’

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica 

Vrtić ‘’Radost’’

04.1 Radost

Adresa: Begagića put bb

Tel: 032 222 534 

04.2-RADOST

Koordinator:

Mevlida Bojić

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U suradnji sa pedagoško-stručnim  timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

 

Zamjenik koordinatora:

Mladenka Novalić

 

Kapacitet vrtića ‘’Radost’’ je 6 odgojnih grupa.

 

Trenutno je oformljeno 5 odgojnih grupa:
- mješovita jaslička grupa
- mlađa vrtićka grupa
- srednja vrtićka grupa
- starija vrtićka grupa
- produženi boravak i rad sa školskom djecom

 

Programe predškolskog odgoja i obrazovanja  realizira 7 odgajatelja, a njegu i brigu o zaštiti i unapređenju zdravlja djece uzrasta od šest mjeseci do navršene tri godine realiziraju 3 medicinske  sestre.

 

Ostalo osoblje u vrtiću: 2 kuharice i 2 spremačice.

 

Ukupan broj zaposlenika: 7+3+2+2=14.