Vrtic ‘’Radost’’

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica 

Vrtić ‘’Radost’’

04.1 Radost

Adresa: Begagića put bb

Tel: 032 222 534 

04.2-RADOST

Koordinator:

Mevlida Bojić

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U saradnji sa pedagoško-stručnim timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

 

Kapacitet vrtića ‘’Radost’’ je 6 odgojnih grupa:
- mlađa jaslička grupa
- starija jaslička grupa
- mlađa vrtićka grupa 1
- mlađa vrtićka grupa 2
- srednja vrtićka grupa
- starija vrtićka grupa