VRTIĆ "RADOST"

Mevlida Bojić

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U saradnji sa pedagoško-stručnim timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

Kapacitet vrtića ‘’Radost’’ je 6 odgojnih grupa:

– mlađa jaslička grupa (uzrast od 6 mjeseci do 2 godine)
– starija jaslička grupa (uzrast od 2 do 3 godine)
– mlađa vrtićka grupa (uzrast od 3 do 4 godine)
– srednja vrtićka grupa (uzrast od 4 do 5 godina)
– starija vrtićka grupa (uzrast od 5 godina do polaska u školu)

Gdje se nalazimo?

Adresa: Begagića put bb
Tel: 032 222 534