Vrtic “Poletarac”

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

 Vrtić ‘’Poletarac’’

07.1-Poletarac

Adresa: Juraja Naidharta 1

Tel: 032 245 501 

07.2-Poletarac

Koordinator:

Majda Fazlinović

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U suradnji sa pedagoško-stručnim  timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

 

Kapacitet vrtića ‘’Poletarac’’ je 2 odgojne grupe.

 

Trenutno je oformljena 1 odgojna grupa:
- mješovita jasličko-vrtićka grupa

 

Programe predškolskog odgoja i obrazovanja realizira 1 odgajatelj, a njegu i brigu o zaštiti i unapređenju zdravlja djece 1 medicinska sestra.

 

Ostalo osoblje u vrtiću: 1/2 kuharica i 1/2 spremačica

 

Ukupan broj zaposlenika: 2+0,5+0,5=3