Vrtic “Poletarac”

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

 Vrtić ‘’Poletarac’’

07.1-Poletarac

Adresa: Juraja Naidharta 1

Tel: 032 245 501 

07.2-Poletarac

Koordinator:

Sabaheta Smriko

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U saradnji sa pedagoško-stručnim timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

 

Kapacitet vrtića ‘’Poletarac’’ su 2 odgojne grupe:
- mješovita jaslička grupa
- mješovita vrtićka grupa