VRTIĆ "POLETARAC"

Sabaheta Smriko

Koordinator vrtića zajedno sa direktorom rukovodi. organizira i koordinira radom vrtića kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uslovi za rad. U saradnji sa pedagoško-stručnim timom Ustanove radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom.

Kapacitet vrtića ‘’Poletarac’’ su 2 odgojne grupe:

– mješovita jaslička grupa (uzrast od 6 mjeseci do 3 godine)
– mješovita vrtićka grupa (uzrast od 3 godine do polaska u školu)

Gdje se nalazimo?

Adresa: Juraja Neidharta 1
Tel: 032 245 501