O nama

Javna ustanova “Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica” je institucija od posebnog društvenog značaja koja se bavi odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu i na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja tj. svestranog razvoja ličnosti, njenog osposobljavanja za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.

O nama

Javna ustanova “Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica” je institucija od posebnog društvenog značaja koja se bavi odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu i na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja tj. svestranog razvoja ličnosti, njenog osposobljavanja za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.

Prva ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta u Zenici je osnovana daleke 1952. godine u krugu tadašnje Željezare Zenica, a intenzivniji razvoj zabilježen je pet godina potom, dakle 1957. godine, kada su u okviru Doma i porodice započela sa radom tri obdaništa, i gotovo dva desetljeća predškolski odgoj i obrazovanje u Zenici odvijao se pod krovom pomenute Ustanove.

Vijeće općine Zenica je na sjednici 11.07.1996. godine donijelo je ODLUKU o zadržavanju prava Osnivača Radne organizacije Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Zenica. Centar  je osnovan od strane općine Zenica, Rješenjem Narodnog odbora općine Zenica od 11.11.1960.godine.

Ova oblast od 1970. do 1976. godine u Zenici bilježi intenzivan razvoj, pa se godišnje otvara po jedno obdanište u svakom dijelu grada, da bi se 1977. godine sva obdaništa objedinila u Centar za predškolski odgoj i obrazovanje Zenica.

1978. godine sagrađen je i predat na upotrebu šesti objekat, a u sljedećih deset godina otvorena su još četiri, čiji je kapacitet bio 255 djece jasličkog i 1.594 djece, uzrasta od tri do sedam godina, odnosno ukupno 1.849 djece, uzrasta od jedne do sedam godina.

U periodu od 1993. do 1996. godine u Zenici je radilo svih deset objekata za ove namjene.

11. 07. 1996. godine, Centar za predškolski odgoj i obrazovanje mijenja naziv u

“Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica.”

Danas u okviru Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica egzistira šest vrtića.

Prioritetne aktivnosti " JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica" usmjerene su na:

  • stalno unapređenje cjelokupnog procesa rada i zalaganje na organizovanju što stimulativnije sredine u kojoj dijete može najpotpunije zadovoljiti svoje potrebe i interesovanja kroz opšte, posebne i konkretne zadatke odgojno-obrazovnog rada planirane u godišnjem programu rada
  • primjeni raznovrsnih metoda i oblika rada kroz tematsko planiranje, gdje se pronalaze logičke i sadržajne veze između odgojno-obrazovnih oblasti
  • realizaciju različitih kraćih i specijaliziranih programa
  • kontinuirano usavršavanje odgajatelja, medicinskih sestara i stručnih saradnika
  • saradnja sa lokalnom zajednicom u cilju kvalitetnog integrisanja i promovisanja predškolskog odgoja i obrazovanja na svim nivoima lokalne zajednice i prezentacije kulturnih, obrazovnih i odgojnih aktivnosti ustanove na području općina i grada
  • saradnju vrtića i porodice

Gdje se nalazimo?

Kontaktirajte nas: