Kompenzacijsko-rehabilitacijski programi

Logopedski rad

Defektolog-logoped realizuje rad s djecom predškolskog uzrasta na osnovu njihovih individualnih potreba i specifičnosti u svih 6 vrtića Javne ustanove Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica.
Logopedski rad se zasniva na preventivi, dijagnostici, tretmanu, savjetodavnom radu i javnoj logopedskoj djelatnosti.
Cilj logopedskog rada je da se dijete nauči govoriti, da mu se razvije i učvrsti govor i da se osposobi za komunikaciju.
Ciljevi i zadaci govora i korekcija govornih poremećaja moraju biti u skladu s općim ciljevima odgoja i obrazovanja.
Defektolog-logoped posmatra dijete u cjelokupnom njegovom ponašanju.
Logopedski rad počinje nakon opservacije i detekcije, nenametljivim grupnim aktivnostima s djecom, kroz igru, a realizuje se kontinuirano prema sedmičnom rasporedu do kraja školske godine.
Vježbe se moraju prilagoditi vrsti i stepenu govornih poremećaja i izvode se individualno, grupno ili frontalno.
Pored neposrednog individualnog terpijskog rada, logoped sedmično provodi i grupnu RANU JEZIČNO GOVORNU STIMULACIJU s djecom srednjih i mlađih vrtićkih grupa. Rad na razvoju govora i psihičkih funkcija se odvija uz pomoć multimedijalnog softvera, logopedskih bajki, zabavnih igara i aktivnosti za razvoj govora.
Više od 50% djece predškolskog uzrasta ima neki od poremećaja govora i jezika.
Većina djece u tom uzrastu ima probleme s kasnijim razvojem govora i nedostatkom pažnje.
Govorna korekcija rješava emocionalne probleme djece, olakšava njihovu socijalizaciju, razvija funkcije koje čine osnovu ne samo za govor, čitanje i pisanje, nego i za učenje uopće, te oslobađa dijete osjećanja inferiornosti.