Programi

U Javnoj ustanovi Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica realiziraju se:

Primarni programi:

1. Cjelodnevni, 10,5 satni program za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta

2. Poludnevni, 5 satni program za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta

3. Fleksibilni/polumjesečni program za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta

4. Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u  osnovnu školu

Dodatni programi:

1. Produzeni boravak i rad sa školskom djecom

2. Igraonica ”Leptir”

Kraći specijalizirani programi:

1. Rano učenje engleskog jezika

2. Sportska škola

Kompezacijsko-rehabilitacijski programi:

1. Logopedski rad

ISHRANA DJECE U USTANOVI

JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica posebnu pažnju posvećuje nutritivno izbalansiranoj i raznovrsnoj ishrani djece predškolskog uzrasta koja je neophodna za pravilan psihofizički razvoj djeteta. Osim redovne sanitarne kontrole od strane Higijensko-epidemiološke službe Zenica, kojom se utvrđuje ispravnost iste, tokom pregleda se utvrđuje i kalorijska vrijednost uzoraka hrane prema uzrastu djece.

Ustanova je u toku proteklih godina posebnu pažnju posvetila i posvećuje edukaciji kako djece, tako i zaposlenika o značaju pravilne ishrane i to kroz niz realiziranih projekata od kojih možemo izdvojiti projekat ”Mala škola zdravlja” u saradnji sa Zdravstvenim fakultetom Zenica, radionice Crvenog križa Grada Zenice, a posebno kroz kampanju ”Zdravo jedi, zdravo rasti” u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva. Rezultat pomenute kampanje jeste izrada jelovnika i kupovina prehrambenim proizvoda za potrebe jelovnika koji je isti u svim vrtićima Ustanove.

Jelovnik Ustanove

jelovnik