Programi Ustanove-tabelarni prikaz

heart-puzzleprogrami_ustanove_novo_Alisa

 NAPOMENA:
Korisnici usluga koji imaju dvoje ili više upisane djece ostvaruju popust od 20%. Djeca koja su korisnici programa Boravak i rad sa školskom djecom mogu koristiti isključivo navedeni program ili dnevni boravak. Ista djeca u toku raspusta plaćaju program  Cjelodnevni boravak u vrtiću za djecu predškolskog uzrasta.