U Domu mladih odrzana ceremonija 2. godisnje dodjele Nagrada za inovativne nastavnike i nastavnice

U organizaciji COI Step by Step u petak, 28.12.2017. godine, u Domu mladih u Sarajevu održana je svečana ceremonija dodjele Nagrada za inovativne nastavnike/ce za 2017. godinu.

JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica na raspisani konkurs aplicirala je sa 4 projekta realizirana tokom prethodne godine: ”Sedam Snježana i patuljak” (Amela Fetić), Predškolske sportske igre (Slobodanka Mileusnić), ”Korakom do plesa” (Erna Čunjalo) i Publikacija slikovnice ”Eko Zeko i istoimena predstava (Alisa Trtak).

Stručni žiri u sastavu:

  1. Biljana Arsenović i Desanka Pandilovski – pobjednice u kategoriji Odgajatelji/ce u predškolskom odgoju i obrazovanju
  2. Amela Mešić – pobjednica u kategoriji Učitelji/ce u razrednoj nastavi
  3. Duško Krsmanović – pobjednik u kategoriji Predmetni nastavnici/ce u osnovnim školama
  4. Haris Hamzić, pobjednik u kategoriji Predmetni nastavnici/ce u srednjim školama
  5. Emina Alešević, pobjednica u kategoriji Stručni saradnici/ce na svim nivoima odgoja i obrazovanja
  6. Dr. Dženana Husremović, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
  7. Dr. Ivana Zečević, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci

nominovao je po 10 najuspješnijih u pet naprijed pomenutih kategorija.

U kategoriji Odgajatelji/ce u predškolskom odgoju i obrazovanju nominovane su Erna Čunjalo i Alisa Trtak, odgajateljice Ustanove.

Na svečanoj ceremoniji dodjele nagrada i proglašenja najinovativnijih praksi u pet kategorija u 2017. godini, stručni žiri je proglasio pobjednike po kategorijama:

1. Kategorija Odgajatelji/ce u predškolskom odgoju i obrazovanju: Sanja Prodanović ”Zmajevi izviđači”

Nisveta Kozlić je dobitnica posebne nagrade za inkluzivni rad

2. Kategorija  Učitelji/ce u razrednoj nastavi: Amira Idrizović ”Palčići.ba”

3. Kategorija Predmetni nastavnici/ce u osnovnim školama: Medisa Aljukić “English Club Humci i digitalno učenje engleskog jezika”

4. Kategorija Predmetni nastavnici/ce u srednjim školama: Senada Milanović“ Festival dramskih minijatura”

5. Kategorija Stručni saradnici/ce na svim nivoima odgoja i obrazovanja: Mirsada Jaganjac i Eldina Dizdar: “Primjena restitucije, principa logičkih posljedica u učešća vršnjaka u rješavanju teškoća discipline i konflikta među učenicima”

U revijalnom dijelu programa nastupala je Rock škola Mostar.

Teško je riječima opisati atmosferu i emocije koje je svečana ceremonija dodjele nagrada izazvala kod prisutnih.

Zahvaljujemo se COI Step by Step na ukazanoj prilici da se dobre inovativne prakse iz vrtiićkih grupa i učionica pokažu i razmjenjuju, a sve sa ciljem profesionalnog usavršavanja, afirmacije i promocije nastavničke profesije i unapređenja kvaliteta odgoja i obrazovanja.

25139326_1963999380281514_1318388197_o 25189815_1963999726948146_1285137269_o 25198639_1511702362283676_922446351_o 25198653_1963998913614894_1512504682_o

Više fotografija na linku

https://www.facebook.com/pg/zenickivrtici/photos/?tab=album&album_id=1467151260058370

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *