Zapocela implementacija projekta ”Bravo za zdravo” u JU Predskolski odgoj i obrazovanje Zenica

JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica započela je sa implementacijom projekta ”Korakom do zdravlja“ podržanog od strane Vlade Švicarske i Svjetske Banke, a kojeg sprovodi Federalno ministarstvo zdravstva u okviru implementacije projekta „Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH“.

Nepostojanje jedinstvene prehrambene politike za predškolske ustanove u Gradu Zenica za posljedicu ima veliki procenat gojazne i pothranjene djece te ostale poremećaje nastale usljed nepravilne ishrane. Istraživanje višestrukih pokazatelja MICS 2011-2012. godina je pokazalo da je i kod male djece najizraženiji problem prekomjerne uhranjenosti – 17,7% djece starosti 0-5 godina u Federaciji BiH prekomjerno je teško. Najviši procenti prekomjerne uhranjenosti se bilježe među djecom u dobnoj podgrupi od 12. do 23. mjeseca, čak 26,9%. Ali svakako treba spomenuti i rezultate istraživanja vezanih za prisustvo anemije u populaciji male djece koji su pokazali da je kod djece uzrasta 6-59 mjeseci anemija prisutna u 18,4% slučajeva. (Zdravo jedi, zdravo rasti” Projekat Federalnog ministarstva zdravstva i UNICEF-a)

Realizacijom projekta za djecu uzrasta od 2-7 godina u predškolskim ustanovama u gradu Zenica kroz izradu i usvajanje dokumenta ”Zdrava prehrambena politika u predškolskim ustanovama” u gradu Zenica i izradu nutritivno poboljšanog jelovnika, uz aktivnosti na edukaciji zaposlenih i unaprijeđenje znanja i navika roditelja i djece iz oblasti zdrave ishrane značajno, pravovremeno i dugoročno će se pozitivno uticati na umanjenje negativnih posljedica nepravilne ishrane djece u predškolskim ustanovama u gradu Zenica.

logo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *