Obiljezavanje Nedjelje djeteta u Ustanovi

„Nedjelja djeteta“ je međunarodni praznik dječijih prava koji se u svijetu obilježava u prvoj sedmici mjeseca oktobra.

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. 11. 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje svaka država potpisnica Konvencije (među kojima je i Bosna i Hercegovina) mora garantovati svakom djetetu.

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. Ali, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice što je i osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta.

Upravo zbog navedenog obilježavanje ”Nedjelje djeteta” je istovremeno i obaveza da u centar svih aktivnosti stavimo djecu, ali i podsjetimo odrasle na obavezu da postupaju na način koji je vođen najboljim interesom djeteta i njegovim opštim blagostanjem.

JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica takvim interesima za dobrobit djeteta vodi se svojom odgojno-obrazovnom djelatnošću tokom cijele godine, a tokom obilježavanja ”Nedjelje djeteta” planirana je realizacija niza različitih aktivnosti (izleti, posjete, šetnje, druženja, radionice i dr.).

Centralna aktivnost jeste zajednički izlet i druženje djece, roditelja i odgajatelja kroz posjetu Konjičkom klubu ”Vilenjak” u Visokom.

Saradnja porodice i vrtića važan je preduslov optimalnog razvoja i odgoja djeteta u institucionalnom kontekstu. Profesionalna uloga odgajatelja i životna uloga roditelja uveliko su slične. Polaskom djeteta u vrtić odgajatelji i roditelji postaju saradnici na zajedničkom zadatku njege, odgoja i obrazovanja djeteta. Zbog toga je važno da roditelji i odgajatelji u međusobnu saradnju ulažu mnogo povjerenja, otvorenosti, tolerancije, objektivnosti i spremnosti za uvažavanje ličnih i profesionalnih kompetencija, razmjenu informacija o djetetu, usklađivanje odgojnih uticaja i zajedničko rješavanje problema u razvoju djeteta.

Dobrom saradnjom svi dobijaju. Kada dijete vidi da roditelji i odgajatelji komuniciraju sa uvažavanjem, ono se osjeća sigurno i voljeno a informacije koje razmjenjuju odrasli osiguravaju potpunije zadovoljenje djetetovih potreba, interesa i njegov optimalni razvoj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *