PROGRAM OBAVEZNOG PREDSKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U GODINI PRED POLAZAK U OSNOVNU SKOLU

Realizacija Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu u 2015/2016. godini započet će 14.03.2016. godine.

Upis djece u JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica vršit će se u periodu

od 29.02.2016.  do 11.03.2016. godine,

u Upravi Ustanove (Ezhera Eze Arnautovića br. 5) za svih 6 vrtića Ustanove.

adresevrtica

Dokumentacija potrebna za upis:

– kopija rodnog lista djeteta

– ljekarsko uvjerenje

– lična karta roditelja/staratelja na uvid

 

POPOiO će biti obuhvaćena sva djeca koja će do 1. marta 2016. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu bila upisana u neku od javnih ili privatnih predškolskih ustanova koje su verifikovane tj. upisane u Registar predškolskih ustanova ZDK.

Djeca koja su pohađala predškolsku ustanovu dobit će Uvjerenje o završenom Cjelovitom razvojnom programu, a djeca polaznici Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja  Uvjerenje o završenom POPOiO. Oba uvjerenja su validna i neophodna za upis u osnovnu školu.

POPOiO za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu finansira se iz Budžeta Kantona u trajanju 150 sati (deset sedmica).

POPOiO će se realizirati prema planu koji su sačinile predškolske ustanove i osnovne škole.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *