U Ustanovi uspjesno realiziran POPOIO u godini pred polazak u osnovnu skolu

Danas je u JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica i zvanično uspješno završena realizacija Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOIO) u godini pred polazak u osnovnu školu u trajanju od tri mjeseca ili 180 sati.

Programom je obuhvaćeno ukupno 668 djece u 40 odjeljenja/grupa i pet kombinacija.

POPOIO odobren je i finansiran od MONKIS-a ZDK i u svim grupama realiziran je po jedinstvenom programu propisanom od pomenutog ministarstva.

Program je realiziran u mobilnim igraonicama:

–           OŠ ”Ćamil Sijarić” sa područnim školama PŠ Orahovica, PŠ Vranduk, PŠ Bistrica, PŠ Starina, PŠ Topčić Polje, PŠ Kolići, PŠ Šerići i PŠ Vukotići

–          OŠ ”Ahmed Muratbegović” sa područnim PŠ Pojske, PŠ Vrselje i PŠ Lokvine

–          OŠ ”Arnauti” sa PŠ Radinovići

–          OŠ ”Hamza Humo” sa PŠ Seoci

–          OŠ ”Alija Nametak” sa PŠ Jezera

–          OŠ ”Enver Čolaković” sa PŠ Gnusi

–          OŠ ”Hasan Kikić” sa PŠ Gradišće

–          PŠ luke

Za potrebe realizacije programa Ustanova je na period od tri mjeseca u radni odnos angažovala 20 nastavnika i profesora predškolskog odgoja sa evidencije JU Službe za zapošljavanje ZDK.

Osim pomenutih škola program je realiziran i u 5 kombinacija u područnim školama: PŠ Kovanići, PŠ Pepelari, PŠ Gladovići, PŠ Lašva i PŠ Banlozi. Program u ovim školama realizirali su učitelji u kombinacijama.

U Ustanovi je u 6 vrtića (Radost, Pinokio, Pčelica, Dunja, Sead Škrgo i Lipa) formirano 11 grupa za 216 djece.

Tokom tromjesečne realizacje programa, osim usvajanja programom predviđenih znanja, vještina i navika, za djecu su planirane i realizirane brojne sportske, edukativne i kreativne radionice, izleti, posjete kulturnim institucijama, a djeca su imala priliku da se pjesmom i plesom predstave svojim roditeljima, ali i široj javnosti u Gradskoj areni Zenica na manifestaciji ”Korakom do plesa”.

U svim grupama internim priredbama za roditelje, svečano je obilježen završetak realizacije programa i djeci su podijeljena Uvjerenja o završenom POPOIO u godini pred polazak u osnovnu školu.

Osim uspješne realizacije POPOIO, u Ustanovi su u toku i završne manifestacije na kojima će preko 120 djece starijih vrtićkih grupa dobiti Uvjerenja o završenom Cjelovitom razvojnom programu ( kojeg inače realiziraju odgajatelji u Ustanovi) u godini pred polazak u osnovnu školu.

JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica ove godine ispratit će oko 800 djece u osnovnu školu.

ČESTITAMO SVIM BUDUĆIM PRVAČIĆIMA I NJIHOVIM RODITELJIMA I ŽELIMO IM SREĆU I USPJEH U NASTAVKU ŠKOLOVANJA.

ČESTITAMO I SVIM REALIZATORIMA NA USPJEŠNOJ REALIZACIJI POPOIO I CJELOVITOG RAZVOJNOG PROGRAMA, KAO I SVIM ZAPOSLENICIMA JU PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZENICA, KOJI SU DIREKTNO ILI INDIREKTNO OMOGUĆILI USJEŠNU REALIZACIJU POMENUTIH PROGRAMA.

1 vukotici 18 Samra Enver colakovic 18 serici 18Amela 18emina 18eminaa 18Majda 18vranduk sanida softic 18838468_1316937095093538_2006998472_o dervis vrselje Dunja 1 Dunja 2 Edvina Dudic Radinovici Gradiste kolici Lipa Pcelica Pinokio Radost 1 Radost 2 topcic polje zana bulajic18838619_1358875120859313_401392319_o18947020_10209206843834839_1557060263_o

Redakcija

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *