Sa obiljezavanja Medjunarodnog dana djeteta

20. novembar, Međunarodni dan djeteta, obilježili su predstavnici Asocijacije srednjoškolaca u BiH , Lokalni tim Zenica, druženjem sa mališanima u vrtiću Poletarac, JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *